Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Prezes Zarządu

Krzysztof Ożdżyński

Pan Krzysztof Ożdżyński ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika korekcyjna oraz TEB Edukacja filia o kierunku technik informatyk. W swojej karierze zawodowej pracował jako przedstawiciel handlowy, logistyk, informatyk oraz kierował oddziałem usług CNC w firmie Laser Stall sp. z Konina oraz zespołem agentów TU "Compensa" w Warszawie.

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Władysław Antoni Żmuda
​Urodzony 6 czerwca 1954 w Lublinie, absolwent wrocławskiej AWF, gdzie otrzymał tytuł magistra wf (1982) i Międzynarodowej Szkoły Trenerskiej we Włoszech. Piłkarz, obrońca, stoper: Motoru Lublin (1966-1972), Gwardii Warszawa (1972-1974, liga), Śląska Wrocław (1974-1980), liga i MP 1977), Widzewa Łódź (1980-1982), liga), włoskiego Hellasu Verona (1982-1984, finał Pucharu Włoch 1984), amerykańskiego Cosmosu Nowy Jork (1984) i włoskiego US Cremonese Cremona (1984-1987). Jedyny polski piłkarz, który brał udział w czterech Mundialach (1974, 1978, 1982, 1986) i zdobył na nich dwa brązowe medale, olimpijczyk z Montrealu (1976). Zasłużony Mistrz Sportu , odznaczony m.in. srebrnym i złotym medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe i Krzyżem Kawalerskim OOP. Jako trener najczęściej pracował z juniorskimi reprezentacjami Polski, a także był asystentem w seniorskiej reprezentacji Polski za kadencji Jerzego Engela i Pawła Janasa.
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Michał Żądło
Pan Michał Żądło jest absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku dyplomacja i negocjacje międzynarodowe  oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w specjalności dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych. Ukończył również studia podyplomowe w SGH w Warszawie- Akademia Spółek prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania spółek.  Pan Michał Żądło posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, w tym w zakresie prowadzenia oraz rozliczania dużych projektów inwestycyjnych, pozyskiwania finansowania, negocjacji. Pan Michał zasiadał w Zarządach Spółek , których obroty przekraczały 100 mln zł rocznie a liczba podległych pracowników to około 200 osób. Wielokrotnie pełnił funkcje auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością (TUV NORD). Od roku 2011 Wiceprezes Zarządu w KLM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. a od 2014 roku Prezes Zarządu ENERGOMETAL S.A.
 
  • Członek Rady Nadzorczej - Dominik Staroń

Pan Dominik Staroń jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego (Ekonomia); ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni w zakresie Rachunkowości Zarządczej i Controllingu oraz dwuletnie studia Executive MBA na University of Baltimore. W dotychczasowej karierze zawodowej pracował na stanowiskach zarządczych i dyrektorskich w spółkach kapitałowych, w tym także spółkach publicznych. Pan Dominik Staroń zasiadał lub nadal zasiada w zarządach i radach nadzorczych spółek giełdowych.

Swoją karierę rozpoczynał jako analityk w spółce Hoga.pl, następnie przez 8 lat, do roku 2009 pracował na analogicznym stanowisku w Gazecie Giełdy Parkiet. W kolejnych latach rozwijał swoją karierę na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich w spółkach Pawo sp. z.o.o., Lodz Metropolitan Rail Ltd., Zwoltex Sp. z o.o., czy Niobe Sp. z o.o., gdzie następnie został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. Od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku pełnił funkcje Człoka Zarządu, a następnie Prezesa w firmie Letus Capital S.A. W latach 2014 – 2017 był Członkiem Zarządu, a następnie wiceprezesem w spółce Armada Fleet Management S.A., oraz Członkiem Zarządu Silesia One S.A., a także Prezesem Zarządu w GC Investment S.A. i spółkach zależnych. Od października 2018 roku do stycznia 2019 roku Pan Dominik Staroń pracował jako Prezes Zarządu Invento Sp. z o.o. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu w spółce Mistra Invest Sp. z o.o. oraz w spółce AQT Water S.A. W swojej karierze zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. spółek: Minox S.A., Krezus S.A. oraz Centurion Finance S.A., w której funkcję Członka Rady Nadzorczej piastuje od kwietnia 2013 roku do dnia dzisiejszego.

  • Członek Rady Nadzorczej - Marcin Ostaszewski
Pan Marcin Ostaszewski – Adwokat, doradca restrukturyzacyjny, certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu. Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2015 roku. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1286). W 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2019 roku rozpoczął studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Praktykę zawodową zdobywał w renomowanych kancelariach świadczących usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego, upadłościowego oraz cywilnego. Posiada wieloletnie doświadczeni w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego. Reprezentował Obligatariuszy w ramach postępowań sądowych oraz w relacjach z administratorem zabezpieczeń. W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w stanie niewypłacalności lub zagrożonych niewypłacalnością w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Doradza również osobom fizycznym z zakresu prawa gospodarczego oraz upadłości konsumenckiej. Reprezentuje klientów w toku postępowań gospodarczych, cywilnych oraz egzekucyjnych zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. Pełnił ponadto funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów oraz w postępowaniach upadłościowych wobec konsumentów, jak również funkcję nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej Bored Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ponadto zasiada w Radach Nadzorczych INC S.A. , Movie Games Mobile S.A. oraz AQT Water S.A.. Prezes Zarządu spółki Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje Sp. z o.o. a także Prezes Zarządu MO Development Sp. z o.o., Partner w Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria Adwokacka Sp. p..

  • Członek Rady Nadzorczej - Piotr Ryszard Marcinek

Pan Piotr Marcinek ukończył studia licencjackie na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu na kierunku administracja finansowo-gospodarcza. W swojej dziesięcioletniej karierze zawodowej pracował jako handlowiec. Od 2020 roku jest menadżerem w firmir METAL MASTERS Michał Mazur mieszczącej się w Opolu.

  • Członek Rady Nadzorczej - Aleksandra Barszczewska
Pani Aleksandra Barszczewska ukończyła prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Posiada ukończony kurs „Mediacja jako alternatywna metoda rozstrzygania sporów’.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako dyrektor handlowy w 2016 roku w Pro Tools Dominika Figarska. Obecnie związana jest z Nauron Sp. z o.o. gdzie jest menedżerem sprzedaży.