Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zbigniew Stawinoga

Prezes Zarządu

Pan Zbigniew Stawinoga ukończył podyplomowe Studia Rachunkowości Finansowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Swoje doświadczenie w finansach zdobywał jako Kontroler Biznesowy w Dziale Finansowym w firmie Agros Nova Sp. z o.o. (2007-2008) oraz w firmie Roche Polska Sp. z o.o. (2008 – 2009). Następnie jako Dyrektor Finansowy zarządzał Działami Księgowości, Kontrolingu, HR i IT w Raisio Sp. z o.o. (2010 – 2014). Pan Zbigniew specjalizuje się szczególnie w analizie finansowej, analizie rentowności oraz nadzorowaniu podmiotów finansowych. Interesuje się również operacjami na rynku kapitałowym oraz prawem podatkowym. Od 10 września 2014 roku był Prezesem Zarządu w spółce Cerromachin zajmującej się świadczeniem szeroko pojętych usług w dziedzinie IT, konsultingu oraz wsparcia logistycznego. Dodatkowo, również od 10 września 2014, zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w firmie Wiewiórka.pl będącej internetową platformą skupującą odpady i surowce wtórne.

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Parcel Technik S.A. od 02.10.2015 roku do 01.08.2016 roku.

Rafał Markiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Doświadczenie w finansach zyskiwał jako konsultant finansowy w firmach Macriniuk i Partnerzy oraz Arthur Andersen. Pracował także jako Dyrektor Departamentu Fakturowania i Rozliczeń w Telekomunikacji Polskiej, gdzie był odpowiedzialny za procesy obsługi klienta. Odegrał również kluczową rolę jako CEO w tworzeniu firmy InPost Finanse Sp. z o.o., gdzie rozwijał usługę przekazów pieniężnych. Pan Rafał specjalizuje się szczególnie w zarządzaniu strategicznym oraz w tworzeniu firm związanych z innowacyjnymi technologicznymi.  Od 2009 roku jest Prezesem Zarządu w spółce InQubit Sp. z o.o. będącej unikalnym inkubatorem technologicznym, finansującym spółki znajdujące się w początkowej oraz wczesnej fazie wzrostu. Od 2012 roku pełni także funkcję Prezesa Zarządu w firmie InPost Finance S.à r.l. - spółki z siedzibą w Luksemburgu, gdzie jest odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarach takich jak dostarczanie rozwiązań płatniczych dla klientów z sektora e-commerce.

Rada Nadzorcza

 • Kamila Krawiec – Członek Rady Nadzorczej

  Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na kierunku Administracja Publiczna. Pracę zawodową rozpoczęła w 2007 roku w sektorze B2B i B2C. W latach 2012 – 2015 współpracowała ze spółkami z Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. (w tym InPost Finanse Sp. z o.o. oraz InPost Finance S.a r.l.). Od początku 2016 roku związana była z firmą Wiewiórka.pl Sp. z o.o. gdzie pełniła funkcję kierownika projektu badawczo –rozwojowego współfinansowanego z funduszy unijnych.

 • Emil Cybulski – Członek Rady Nadzorczej

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył także podyplomowe studia na kierunku Executive Studies in Finance współorganizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ernst & Young. W latach 1985-1997 pracował na stanowisku kontrolera silników lotniczych w Polskich Liniach Lotniczych. Był współtwórcą największego polskiego sklepu internetowego merlin.pl. Pełnił tam funkcję wiceprezesa i dyrektora zarządzającego. Jednocześnie pełnił funkcje prezesa zarządu firmy Sensowne Systemy Sp. z o.o., a także członka Rady Nadzorczej firmy Presco Media Sp. z o.o. W latach 2009-2012 był prezesem zarządu firmy SI Książki sp. z o.o.. Od 2012 roku jest doradcą zarządu i rokurentem w spółce notowanej na New Connect - Genomed S.A.

 • Michał Heromiński – Członek Rady Nadzorczej

  Michał Heromiński jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz współpracownikiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wcześniej współpracował m.in. z kancelarią CMS Cameron McKenna oraz holenderskim Rabobankiem. W swojej praktyce koncentruje się na prawie nowych technologii oraz prawie spółek handlowych, doradzając spółkom prywatnym, giełdowym, komunalnym i spółkom skarb państwa. Michał specjalizuje się w szczególności w transakcjach fuzji i przejęć, przekształceniach i restrukturyzacji, doradztwie na rzecz funduszy inwestycyjnych i emitentów papierów wartościowych.

 • Paweł Cieślik – Członek Rady Nadzorczej

  Paweł Cieślik jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, z którym związany jest nieprzerwanie od 1995 roku. Odbył aplikację legislacyjną oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor licznych opinii i ekspertyz, w tym na rzecz spółek giełdowych i spółek skarbu państwa. W swojej praktyce koncentruje się na prawie zamówień publicznych, w tym projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych (kolejowych i drogowych) oraz informatycznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Autor i współautor licznych opinii i ekspertyz, w tym na rzecz spółek giełdowych i spółek skarbu państwa. 

 • Maria Biernacik-Bańkowska  – Członek Rady Nadzorczej

  Maria Biernacik-Bańkowska jest absolwentką Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie na kierunku politologia o specjalizacji filmowo-telewizyjnej. Ukończyła również neurolingwistykę w Instytucie NLP w Warszawie i uzyskała tytuł trenera. Prowadziła od 1996 roku do grudnia 2016 roku własną działalność gospodarczą pod nazwa „Sukces M” . Obecnie przygotowuje i prowadzi wykłady oraz szkolenia na temat ekologicznego stylu życia, komunikacji międzyludzkiej oraz organizacji biznesu. Od sierpnia 2010 roku podjęła współpracę z Revitum sp. z o.o jako dyrektor zarządzający , wykazując duże umiejętności organizacyjno-finansowe od marca 2011 została również członkiem zarządu. W marcu 2012 Spółka Revitum sp. z o.o. przekształciła się w Revitum S.A. weszła na NewConnect , od marca 2016 roku do lutego 2018 jako członek zarządu Maria Biernacik-Bańkowska pełniła funkcję prezesa zarządu. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

 
Załączniki: