Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. na dzień 26 czerwca 2018 roku (18/2018)

Zarząd Emitenta Parcel Technik S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34. 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór formularza

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu
Załączniki: