Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. na dzień 21 kwietnia 2020 (16/2020)

Zarząd Emitenta Parcel Technik S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie przy ul. Wincentego Rzymowskiego 34.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór formularza


 

Kamil Kozłowski - Prezes Zarządu

Załączniki: