Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. na dzień 09 maja 2019 roku (05/2019)

Zarząd Emitenta Parcel Technik S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 09 maja 2019 roku, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie przy ul. Wincentego Rzymowskiego 34.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  • Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu
Załączniki: