Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zmiana terminu prezentacji prototypu mobilnego urządzenia do przechowywania przesyłek (3/2021)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że zaplanowana na styczeń 2021 roku prezentacja prototypu mobilnego skrytkomatu, o której Emitent informował w raporcie ESPI  o numerze 12/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku odbędzie się w późniejszym terminie. Przyczyną zaistniałej sytuacji są związane z trwającą pandemią obostrzenia, które wydłużyły założony przez Zarząd termin rejestracji zintegrowanej platformy transportowej, jednocześnie uniemożliwiając spełnienie przez skrytkomat kryterium mobilności. Emitent informuje, że prezentacja prototypu odbędzie się nie wcześniej jak po 7 lutego 2021 roku. W ocenie Zarządu, zaistniałe opóźnienie nie będzie mieć istotnego wpływu na dalszy rozwój działalności Spółki. 
Zarząd Parcel Technik S.A. niezwłocznie poinformuje w raporcie bieżącym o odebraniu prototypu , jednocześnie umieszczając zdjęcia skrytkomatu na stronie Emitenta znajdującej się pod adresem www.parceltechnik.com.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Krzysztof Ożdżyński- Prezes Zarządu