Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia akcji Emitenta (35/2015)

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż zgodnie z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 roku, w związku ze zmianą firmy spółki BOOMERANG S.A. (PLBMRNG00013) na PARCEL TECHNIK S.A., począwszy od dnia 18 grudnia 2015 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „PARCELTEC” i oznaczeniem „PTE”.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".