Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Uzupełnienie raportu nr 15/2020 Parcel Technik S.A. (17/2020)

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 opublikowanego dnia 18 marca 2020 roku, w sprawie powołania Prezesa Zarządu Emitenta, niniejszym przekazuje życiorys Pana Kamila Kozłowskiego do wiadomości publicznej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.


 

Kamil Kozłowski - Prezes Zarządu

Załączniki: