Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Uzupełnienie raportu 33/2018 (34/2018)

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 opublikowanego dnia 30 listopada 2018 roku, w sprawie powołania Prezesa Zarządu Emitenta, niniejszym przekazuje życiorys Pana Zbigniewa Stawinogi do wiadomości publicznej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.
  • Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu
Załączniki: