Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku (20/2018)

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. („Spółka” "Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) i 7a) załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu
Załączniki: