Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 21 kwietnia  2020 roku. (20/2020)

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. („Spółka” "Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 21 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) i 7a) załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.    


 

Kamil Kozłowski - Prezes Zarządu

Załączniki: