Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 09 maja 2019 roku PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA (06/2019)

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. („Spółka” "Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 09 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) i 7a) załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu
Załączniki: