Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Parcel Technik Spółka Akcyjna (2/2019)

Zarząd spółki Parcel Technik S.A. (Emitent) (PLBMRNG00013) podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku:
- Raport roczny za 2018 r. – 21 marca 2019 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 7 sierpnia 2019 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 6 listopada 2019 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" nie będzie publikował raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: 
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu