Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 roku - korekta (7/2018)

Zarząd Parcel Technik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę sprawozdania finansowego za IV kwartał 2017 roku opublikowanego raportem EBI nr 6/2018 w dniu 14 lutego 2018 roku.
Korekta sprawozdania finansowego wynika z błędnego załączenia do pierwotnego raportu sprawozdania w wersji roboczej z błędnymi danymi i niepełnymi opisami.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik:
raport skonsolidowany Q4 Parcel Technik S.A.

Załączniki: