Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku

Zarząd Parcel Technik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu

Załączniki: