Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku

Zarząd Parcel Technik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu

Załączniki: