Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Rezygnacja Prezesa Zarządu (32/2018)

Zarząd Parcel Technik SA informuje, iż w dniu 21 listopada 2018 roku Pani Agnieszka Zemsta złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 30 listopada 2018 roku. 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu