Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A. (22/2020)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał w dniu 5 sierpnia 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Pawła Dziadkowca, podpisaną w dniu 27 lipca 2020 roku, ze skutkiem na dzień 27 lipca 2020 roku. Przyczyną złożenia rezygnacji są względy osobiste.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Pawłowi Dziadkowcowi za zaangażowanie i wkład wniesiony w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Kamil Kozłowski, Prezes Zarządu