Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku Parcel Technik S.A. (6/2018)

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik:
skonsolidowany raport IVkw2017 Parcel Technik SA

Załączniki: