Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Powołanie Prezesa Zarządu Parcel Technik S.A. (15/2020)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 18 marca 2020r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 19 marca 2020 roku Pana Kamila Kozłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Życiorys Pana Kamila Kozłowskiego zostanie opublikowany nie później niż w ciągu 7 dni od publikacji niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect


 

Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu