Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Powołanie Prezesa Zarządu (33/2018)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 listopada 2018r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Zbigniewa Stawinogi na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Życiorys Pana Zbigniewa Stawinogi zostanie opublikowany nie później niż w ciągu 10 dni od publikacji niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect
  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu