Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Powołanie Członka Rady Nadzorczej (24/2020)

Zarząd Parcel Technik S.A. (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 12 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Dziadkowca, podjęła uchwałę nr 1/05/2020/RN w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki dokooptowała Pana Piotra Ryszarda Marcinka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej zostanie opublikowany nie później niż w ciągu 7 dni od publikacji niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Kamil Kozłowski, Prezes Zarządu