Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Odwołanie i Powołanie Prezesa Zarządu Parcel Technik S.A. (23/2020)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 12 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania z dniem 12 sierpnia Pana Kamila Kozłowskiego z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 12 sierpnia 2020 roku.

Uchwała o odwołaniu Pana Kamila Kozłowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 12 sierpnia 2020 roku nie zawiera uzasadnienia.

Jednocześnie Zarząd Parcel Technik S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 13 sierpnia 2020 roku Pana Krzysztofa Ożdżyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Życiorys Pana Krzysztofa Ożdżyńskiego zostanie opublikowany nie później niż w ciągu 7 dni od publikacji niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kamil Kozłowski, Prezes Zarządu