Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Korekta raportu 18/2020 Parcel Technik S.A. (19/2020)

Zarząd Parcel Technik S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że korekcie podlega zdanie podsumowujące informację odnośnie nowego porządku obrad wyznaczonego na dzień 21 kwietnia 2020.

przed korektą
"Nowy szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 przedstawia się następująco: "

po korekcie:
" Nowy szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A., które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00 przedstawia się następująco: "


 


 

Kamil Kozłowski - Prezes Zarządu