Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA (4/2019)

Zarząd Parcel Technik S.A. przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
  • Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu
Załączniki: