Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Informacja o zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie do kolejnego etapu konkursu, oceny merytorycznej. (1/2019)

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. informuje, iż wniosek o dofinansowanie pt. "Stworzenie systemu do zarządzania nowoczesną siecią do dostarczania przesyłek z wykorzystaniem samoobsługowych maszyn niewymagających ciągłego zasilania energią elektryczną oraz systemu IT" złożony w ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 został pozytywnie rozpatrzony w kwestiach formalnych. Obecnie projekt jest oceniany pod kątem merytorycznym i ostateczna decyzja zostanie podjęta II lub III kwartale 2019 roku.
Wartość projektu to 2 876 970,00 PLN, z czego kwota dofinansowania będzie stanowiła 1 052 550,00 PLN. Inwestycja zakłada zakup 50 urządzeń oraz systemu IT. Będzie to kolejny etap budowy sieci samoobsługowych maszyn do odbierania i nadawania przesyłek.

"Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"."
  • Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu