Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect Parcel Technik Spółka Akcyjna (3/2019)

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Parcel Technik S.A. (PLBMRNG00013) z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3. , § 6 ust. 11, ust. 7.1-7.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". 
  • Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu