Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)

Zarząd Boomerang S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2013 roku:

- Raport okresowy za III kwartał 2013 roku - w dniu 14 listopada 2013 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Robert Szulc - Prezes Zarządu