Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Podstawą ładu korporacyjnego jest odpowiednie zarządzanie spółką we właściwy sposób z poszanowaniem partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy. Ład korporacyjny powinien stwarzać równowagę pomiędzy interesami wszelkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki. W tym celu definiuje się w nim zasady regulujące pozycję organów w strukturze Spółki, ich relacje, skład, kompetencje oraz funkcjonowanie.

Dzięki przestrzeganiu ładu korporacyjnego relacje biznesowe akcjonariuszy Parcel Technik S.A.są godnie reprezentowane przez kadrę menedżerską .

Wewnętrzna organizacja Spółki została określona w dokumentach: