Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zarząd Parcel Technik S.A. (Spółka) informuje, iż w 2018 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

  • Raport roczny za 2017 rok - 30 maja 2018 roku,
  • Raport za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 roku,
  • Raport za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku,
  • Raport za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 roku,
  • Raport za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.