Ogłoszenie o NWZA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 lutego 2022 roku.

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 lutego 2022 r. na godz. 10:00.
Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Archutowskiej w Warszawie
(00-697), przy Al. Jerozolimskie 55/9.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect”.