Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Rekrutacja na funkcję członków Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A.

W związku z potrzebą zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Parcel Technik S.A. poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.

Prosimy o przesyłanie aplikacji do 24.06.2020 (środa) do godziny 10.00. Aplikacje należy wysłać na adres mailowy parceltechnik@gmail.com. Do aplikacji należy dołączyć:

1. List motywacyjny zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego

2. Życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w dotychczasowej pracy zawodowej.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.