Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Parcel Technik S.A. rozbuduje sieć ‘skrytkomatów’ do 400 punktów oraz liczy na szerokie porozumienie z firmami kurierskimi

Parcel Technik S.A., notowany na rynku giełdowym NewConnect, zakłada powstanie do końca przyszłego roku 400 'skrytkomatów' jako własnej sieci do dystrybucji przesyłek kurierskich. Spółka, która wchodzi w skład notowanej na NewConnect Grupy Midven S.A. aktywnie tym samym pozyskuje do współpracy firmy kurierskie.

Parcel Technik przygotowała finansowanie projektu w oparciu o środki własne oraz możliwe pozyskanie kapitału z emisji akcji. Spółka uchwaliła w ostatnim czasie kapitał docelowy, który może być pomocny w finansowaniu założonej sieci ‘skrytkomatów’. Spółka dysponuje także porozumieniem z firmą leasingową i dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej będzie mogła wybudować sieć licząca do końca przyszłego roku 400 maszyn.

Skrytkomaty, które są autorskim pomysłem spółki zapewniają wydawanie i przyjmowanie przesyłek za pomocą systemu zamków szyfrowych bez konieczności podłączenia maszyny do źródła prądu czy też sieci GSM. Autorską ideą Parcel Technik jest także umieszczanie skrytek pocztowych na dostosowanych do tego przyczepach. Dzięki takiej charakterystyce maszyn spółka może pozyskiwać dużo łatwiej niż konkurenci lokalizacje dla swoich maszyn do dystrybucji przesyłek kurierskich, co potwierdził już program pilotażowy w Izraelu.

– „E-commerce jest najszybciej rozwijającym się sektorem w handlu na świecie. W Polsce udział handlu internetowego wynosi zaledwie 5 proc. w sprzedaży detalicznej i można się spodziewać że te proporcje będę się dynamicznie zmieniać na korzyść Internetu. Według różnych szacunków, tylko w tym roku przychody w sektorze e-commerce wzrosną 15-25 proc" – przedstawił Rafał Markiewicz, Prezes Zarządu Parcel Technik S.A.. – „Chcemy zbudować w Polsce jak najszybciej sieć około 400 maszyn, która pozwoli nam od początku obsługiwać wszystkie większe aglomeracje, a dzięki mobilnym ‘skrytkomatom’ będziemy mogli dotrzeć niemal do każdego użytkownika. Dlatego oprócz budowy sieci, równolegle wiele uwagi poświęcamy również na budowanie współpracy z firmami kurierskimi czy innymi graczami na tym rynku” – dodaje Markiewicz.

Parcel Technik we współpracy z firmą Excelot zrealizował w Izraelu program pilotażowy, który pokazał bardzo duży potencjał w zakresie obsługi handlu z popularnych kierunków jakimi są Chiny czy USA. Spółka zamierza powielić model zastosowany w Izraelu, skupiając się w dużej mierze na obsłudze handlu zagranicznego oraz dając możliwość prostego i szybkiego zakupu towarów z popularnych zagranicznych platform handlowych jak choćby AliExpress. Przyjmując powyższą strategię już teraz jest na etapie zawierania porozumień z ośrodkami uczelniami z dostępem do szerokiej grupy docelowej zainteresowanej dokonywaniem zakupów z różnego rodzaju platform handlowych. Jednocześnie liczy, że dzięki niższym niż konkurencja kosztom usługi kurierskiej będzie również atrakcyjnym partnerem dla firm e-commerce.

– „To posunięcie sprawdziło się podczas pilotażowego programu w Izraelu. Młodzi ludzie są zawsze w czołówce korzystania z innowacji i chcemy to również wykorzystać w Polsce”– dodaje Rafał Markiewicz.

Excelot, z którym Parcel Technik nawiązał współpracę obsługuje przesyłki cross border z Chin do Izraela, dzięki czemu spółka mogła przygotować się do obsługi popularnych w Polsce portali Alibaba, Deal Extreme czy ChinaBuy.

– „Angażujemy się w projekty które mogą odnieść globalny sukces. Jestem przekonany że unikatowe rozwiązania jakie opracowała Parcel Technik zaowocują sukcesem nie tylko w Polsce ale również na możliwych innych rynkach. Ciekawym kolejnym rynkiem może być rynek niemiecki, który stanowi drugi największy rynek e-commerce w Europie” – podsumowuje Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A.