Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Parcel Technik S.A. podpisuje list intencyjny z SENDIT S.A., największym operatorem platformy wysyłkowej w Polsce

Zarząd Parcel Technik S.A. _"Emitent"_ informuje o podpisaniu w dniu 30.01.2018r. listu intencyjnego z właścicielem największej platformy wysyłkowej w Polsce SENDIT S.A.
Strony deklarują zamiar zawiązania współpracy w celu realizacji działań w ramach tworzenia sieci logistyczno – dystrybucyjno – handlowej poprzez tworzenie siatki lokalizacji maszyn – skrytkomatów mobilnych, ekologicznych w Polsce.
Do zakresu współpracy będą wchodziły działania dotyczące: obsługi logistycznej, współpracy handlowej, udostępniania sieci skrytkomatów dla platform internetowych. Strony oświadczają, iż mają intencję podpisania umowy partnerstwa po uzgodnieniu wszelkich kwestii wspólnych i wyrażeniu zgody przez strony co do zawarcia umowy. Obie strony negocjacji zobowiązały się do zachowania poufności w zakresie prowadzonych negocjacji.
O efektach zakończonych negocjacji Emitent niezwłocznie poinformuje raportem bieżącym.
Rozpoczęcie współpracy z ww. podmiotem może znacząco wpłynąć na rozwój i sprawną obsługę logistyczną sieci skrytkomatów poprzez usługi profesjonalnych firm kurierskich, a także z drugiej strony spowodować dostępność sieci skrytkomatów dla wiodących platformy e-commercowe w Polsce. Zwiększają się także możliwości dla klientów mogących dokonać wyboru miejsca odbioru przesyłki poprzez system integracji placówek odbiorczych.
Zarząd Emitenta wskazuje, iż w jego ocenie wyżej wymienione działania znacząco wpłyną na efektywność Spółki oraz generowane przez nią przychody.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.