Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. (14/2021)

Zarząd Emitenta Parcel Technik S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie przy ul. Wincentego Rzymowskiego 34.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Krzysztof Ożdżyński- Prezes Zarządu

Załączniki: