Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. na dzień 11 marca 2020

Zarząd Emitenta Parcel Technik S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 11 marca 2020 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie przy ul. Wincentego Rzymowskiego  34.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór formularza

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".  

 

  • Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu

 
 
Załączniki: