Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 (11/2021)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że zmianie ulegnie wskazany raportem bieżącym EBI nr 1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał roku 2021.
Pierwotnie wskazany na dzień 10 maja 2021 roku termin publikacji okresowego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku został przesunięty na dzień 17 maja 2021 roku.
Pozostałe terminy publikacji raportów kwartalnych w 2021 roku, wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Krzysztof Ożdżyński- Prezes Zarządu