Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zmiana adresu Parcel Technik S.A. (7/2021)

Zarząd Parcel Technik S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2021 roku nastąpiła zmiana adresu Spółki.

Aktualny adres Spółki:
ulica Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Zmiana adresu Emitenta zostanie zgłoszona do sądu rejestrowego celem dokonania stosownego wpisu w rejestrze.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Krzysztof Ożdżyński- Prezes Zarządu