Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zmiana adresu Parcel Technik S.A. (29/2020)

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Emitent","Spółka") informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020 roku podjął uchwałę 1/8/2020 na podstawie której z dniem 18 sierpnia zmianie ulega adres Spółki z dotychczasowego: ul. Bluszczańska 19a, 02-712 Warszawa na: ul. Polki 3A/13, 02-826 Warszawa. Nowy adres siedziby Spółki jest jednocześnie nowym adresem do korespondencji.

Dokumenty związane ze zmianą adresu Spółki zostaną złożone w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie wymaganym stosownymi przepisami.


 

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Krzysztof Ożdżyński, Prezes Zarządu