Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Uzupełnienie raportu nr 23/2020 Parcel Technik S.A. (27/2020)

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 opublikowanego dnia 12 sierpnia 2020 roku, w sprawie powołania Prezesa Zarządu Emitenta, niniejszym przekazuje życiorys Pana Krzysztofa Ożdżyńskiego do wiadomości publicznej.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.

Krzysztof Ożdżyński, Prezes Zarządu

Załączniki: