Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Uzupełnienie raportu 24/2020 Parcel Technik S.A. (28/2020)

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 opublikowanego dnia 12 sierpnia 2020 roku, w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Emitenta, niniejszym przekazuje życiorys Pana Piotra Ryszarda Marcinka do wiadomości publicznej.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Krzysztof Ożdżyński, Prezes Zarządu

Załączniki: