Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Mobilne urządzenie do przechowywania przesyłek” (25/2020)

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. informuje, że Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Mobilne urządzenie do przechowywania przesyłek” zgłoszony pod numerem W-126236.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Krzysztof Ożdżyński, Prezes Zarządu