Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 roku (8/2021)

Zarząd Parcel Technik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Ożdżyński- Prezes Zarządu

Załączniki: