Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (31/2018)

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje, iż z dniem 15 grudnia 2018 roku nastąpi rozwiązanie umowy z Salwix Sp. z o.o. na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Przedmiotem ww. umowy było świadczenie przez Salwix Sp. z o.o. na rzecz Emitenta następujących usług: 
1. współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, 
2. bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.
Zarząd Emitenta dziękuje Salwix Sp. z o.o. za pracę wykonaną na rzecz Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu