Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zarząd spółki Parcel Technik S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020:

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 13 maja 2020 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 16 września 2020 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 28 października 2020 r.
- raport okresowy roczny za 2019 r. – 18 marca 2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Stawinoga - Prezes Zarządu