Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zarząd Parcel Technik S.A.  (,,Spółka”) z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów  okresowych w roku obrotowym 2021. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r. 

- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 9 sierpnia 2021 r.

- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 8 listopada 2021 r.

- Raport roczny za 2020 r. – 15 marca 2021 r.

W związku z publikacją raportu rocznego w powyższym terminie, stosownie do Regulaminu ASO, Spółka nie będzie publikowała raportu za IV kwartał 2020 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Krzysztof Ożdżyński- Prezes Zarządu