Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie procesu emisji akcji spółki na rynku NewConnect

W związku z zamieszczeniem zapytania ofertowego pn. „Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 w ramach projektu „Wprowadzenie akcji Parcel Technik S.A. na rynek NewConnect” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020” zwracam się z prośbą o przesłanie Państwa oferty na wykonanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe