Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 na Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania z Giełdy Papierów Wartościowych.

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 na Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania z Giełdy Papierów Wartościowych.

Pobierz