Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Wybór projektu Parcel Technik S.A. do dofinansowania w ramach funduszy europejskich

Zarząd Parcel Technik S.A. ("Emitent") informuje iż w dniu 20 października otrzymał informację dotyczącą przyznania uchwałą nr 1136/275/17 Zarządu Województwa Pomorskiego dofinansowania na projekt "System do zarządzania światową siecią do dostarczania przesyłek wykorzystywaniem samoobsługowych maszyn niewymagających ciągłego zasilania energią elektryczną" ("Projekt") w ramach konkursu nr RPPM.02.02.01-IP-02-22-002/17. Projektowi przyznano dofinansowanie w kwocie 1 082 400,00 zł, co stanowi 55% kosztów kwalifikowanych projektu. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 687 012,46 zł.

Celem projektu jest stworzenie w pełni działającej sieci skrytkomatów umożliwiających nadawanie i odbieranie przesyłek na terenie województwa pomorskiego po niższych cenach niż konkurencyjne. Projekt zakłada połączenie maszyn z oprogramowaniem (które jest już w posiadaniu Emitenta), przez co będzie możliwe uruchomienie całej sieci urządzeń w czterdziestu ośmiu lokalizacjach w województwie pomorskim. Projekt jest wynikiem badań B+R nad siecią samoobsługowych maszyn wydających przesyłki. Zostanie zakupionych 48 skrytkomatów wyprodukowanych specjalnie na potrzeby projektu. Pierwotnie projekt miał być realizowany do 31.12.2018 roku, jednakże w związku z przedłużającą się oceną projektów Emitent będzie wnioskował do Zarządu Województwa Pomorskiego o wydłużenie okresu realizacji inwestycji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.