Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 
Załącznik: