Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Parcel Technik chce wejść na co najmniej dwa rynki zagraniczne w tym roku

Parcel Technik S.A. notowana na NewConnect spółka działająca w obszarze nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich kończy prace testowe swojego „skrytkomatu” i chce jeszcze w tym roku wejść na minimum dwa rynki zagraniczne z usługami dystrybucji przesyłek. Dzięki niskim kosztom, Parcel Technik może powtórzyć sukces firm rozwijających rozwiązania paczkomatowe i znacznie skrócić czas konieczny do zbudowania optymalnej sieci.

Projekt „skrytkomatu” jest w ostatniej fazie testów, dzięki czemu produkcja maszyn może ruszyć jeszcze w bieżącym półroczu. Spółka podpisała również porozumienia z partnerami sprzedażowymi.

Prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące budowy naszej sieci skrytkomatów na kilku rynkach zagranicznych” – mówi Rafał Markiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Parcel Technik SA.  –„Chcemy w tym roku zaoferować nasze usługi dotyczące dystrybucji przesyłek na minimum dwóch rynkach zagranicznych” – dodaje Markiewicz.

Duże nadzieje spółka wiąże z rynkiem afrykańskim, gdzie mamy do czynienia z dużym potencjałem rozwoju usług logistycznych w połączeniu z potencjalnym wzrostem na rynku e-commerce. Na uwagę zasługują min. takie kraje jak RPA, Kenia czy Nigeria, gdzie PKB w ostatnim roku wzrosło o 7%. Prowadzone rozmowy dotyczą również bliższych geograficznie regionów.

Parcel Technik swoją strategię opiera na stworzeniu maszyny skrytkowej nowej generacji niewymagającej zasilania energią elektryczną oraz podłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zaoferowanie usługi dystrybucji przesyłek przy wsparciu wyspecjalizowanych kanałów płatności dla samoobsługowych maszyn wydających paczki (transakcje Cash on delivery). W pierwszej kolejności spółka chce rozwijać swoją sieć na rynkach, gdzie dotychczas nie pojawiła się firma związana z paczkomatami lub produktem zbieżnym ze „skrytkomatami” i innymi rozwiązaniami opartymi na kosztowych maszynach dystrybuujących przesyłki.

Parcel Technik S.A. to spółka, która na NewConnect pojawiła się w wyniku tzw. odwrotnego przejęcia notowanej już firmy Boomerang S.A. Wszyscy akcjonariusze powyżej progu 5% podpisali umowy typu lock-up i nie zamierzają sprzedawać posiadanych pakietów akcji do końca 2016 roku lub do czasu debiutu spółki na głównym parkiecie GPW. Jednym z głównych akcjonariuszy spółki jest podmiot kapitałowy z siedzibą w Dubaju pod nazwą Parcel Terminals OS, jak również notowana na rynku NewConnect spółka Midven SA, zorientowana na przedsięwzięcia w obszarze nowych technologii, wpierająca zarazem realizację strategii Parcel Technik. Swoją działalność Parcel Technik opiera na poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich w powiązaniu z branżą IT oraz tworzeniu pasywnej i przyjaznej nowej maszyny do wydawania paczek pocztowych, niewymagającej zasilania energią elektryczną.