Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

Boomerang S.A. zmienia się w Parcel Technik S.A.

Spółka Boomerang S.A. notowana na rynku giełdowym NewConnect związana dotychczas z organizacją eventów dokonała na ostatnim WZA zmiany przedmiotu działalności oraz nazwy na Parcel Technik S.A.
 
W swoim nowym otwarciu Parcel Technik S.A. ma zajmować się poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich w powiązaniu z branżą IT. Spółka w swojej strategii zamierza wspierać także innowacyjne projekty technologiczne, będące jeszcze w początkowej fazie rozwoju.
 
Wraz z początkiem września br. dokonała się zmiana struktury akcjonariatu spółki co jednocześnie spowodowało zwołanie WZA zmierzające do dokonania zmian statutowych, przedmiotu działalności oraz nazwy na Parcel Technik S.A.
 
- Ideą spółki będzie wspieranie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze logistyki, zarówno w rozumieniu logistyki e-commerce jak i produktów uzupełniających działalność spółki – powiedział Rafał Markiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A.
 
Spółka dokonała również wymiany wszystkich członków Rady Nadzorczej na nowe osoby powiązane z aktualnymi akcjonariuszami, która to wedle przedstawicieli Parcel Technik S.A. ma również powołać nowy zarząd spółki.